የተመረጡ ፌርድች

  • Adam Denekew

Abstract

በአሰሪ እና ሠራተኛ ህግ ሊይ ያተኮሩ
Published
2022-04-06
How to Cite
Denekew, A. (2022). የተመረጡ ፌርድች. Bahir Dar University Journal of Law, 4(1), 210-221. Retrieved from https://journals.bdu.edu.et/index.php/bdujl/article/view/881