ልጅነት በ“ዘላን” እና “አለንጋና ምስር”፤ ሥነ ልቡናዊ ንባብ

  • ቴዎድሮስ አለበል በመደ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ፣ በቋንቋዎች ጥናት ትምህርት ቤት፣ በአማርኛ ቋንቋ እና ሥነ ጽሑፍ ትምህርት ክፍል ሌክቸረር
Keywords: ሣቃዪ ፍለሳ፣ ራስ ድሪያ፣ ሳይኮሴክሿል፣ ግንትሮሽ፣ ኤዲፐሳዊ ቅዠት፣ ፍቅዓተ-ኢጎ

Abstract

ይህ ጥናት የአዳም ረታ ስራ ከሆነው “አለንጋና ምስር” የአጫጭር እና ኖቬላ ልቦለዶች መድበል ውስጥ በተመረጡ ሁለት ቴክስቶች (“ዘላን” እና “አለንጋና ምስር”) ላይ የሥነ ልቡና ንድፈ ሃሳቦችን ምቹ በሆነ ስልት በማልመድ የተደረገ ነው፡፡ በቴክስቶቹ ውስጥ የተቀረጹ ልጅ ገፀ ባህሪያትን ከማኅበረ-ልቡናዊና ‹‹ሳይኮሴክሿል›› ማንነት፣ ‹‹ኤዲፐሳዊ ቅዠት›› (Oedipus complex) እና ‹‹ፍቅዓተ-ኢጎ›› (splitting of the ego)፣ የጨቅላነት ‹‹ግንትሮሽ›› (fixation) እና የሁለት ሰብዕናዎች መቃየጥ አንጻር ለመመርመር ተሞክሯል፡፡ እንዲሁም ከልዩ ልዩ ሚቶሎጂዎች የተቀዱ መባያዎች ሰብዕናን መርምሮ ለማሳየት ትኩረት ተደርጎባቸዋል፡፡ ጥናቱ ወዲህ በቴክስቶቹ ውስጥ የተቀረጹ ልጅ ገፀ ባህሪያት የብቸኝነት፣ የመከዳትና የመጣል ስሜት የሚስተዋልባቸው እንደሆኑ፣ ወዲህ ደግሞ የአሳዳጊዎቻቸው ሚና አፍራሽ መሆኑ፣ የጨቅላነት ‹‹ሳይኮሴክሿል›› ዕድገት የ‹‹ግንትሮሽ››ና የ‹‹ሣቃዪ ፍለሳ›› (sadistic displacement) ማደሪያዎች እንደሆኑ ተብራርቷል፡፡ ስለሆነም፣ በእነዚህና በትንተናው ውስጥ በ“ተዘነቁ” ሃሳቦች ልጆቹ ማኅበረ-ባህላዊ ኃላፊነትን መሸከም የማይችሉ እንደሆኑ ለማጠቃለል ተሞክሯል፡፡ በመጨረሻም በቴክስቶቹ ውስጥ ልጆቹ የተቀረጹት፣ ማኅበረ-ባህላዊ ስርዓቶችና ተፈጥሯዊ ማንነቶች በመጎራበት ነው ብሎ ማጠቃለል ይቻላል፡፡

References

ዎድሮስ ገብሬ (2001):: በይነ ዲሲፕሊናዊ የሥነ ጽሑፍ ንባብ፡፡ አዲስ አበባ፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ፡፡

የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር (1962)፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ የብሉይና የሐዲስ ኪዳን መጻሕፍት፡፡ አዲስ አበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፡፡

የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ጥናትና ምርምር (1993)፡፡ የአማርኛ መዝገበ ቃላት፡፡ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ አርቲስቲክ ማተሚያ ቤት፡፡

አዳም ረታ (2004)፡፡ አለንጋና ምስር፡፡ አዲስ አበባ፣ ርኆቦት አታሚዎች፡፡

ኪዳነ ወልድ ክፍሌ (1948)፡፡ መጽሐፈ፡ሰዋስው፡ወግስ፡ወመዝገበ፡ቃላት፡ ሐዲስ፡፡ አዲስ አበባ፣ አርቲስቲክ ማተሚያ ቤት፡፡

Baldick, Ch. (2001). Oxford Concise Dictionary of Literary Terms. Oxford: OUP.

Barker, Ch. (2004). The SAGE Dictionary of Cultural Studies. London: SAGE Publications Ltd.

Bocock, R. (2002). Sigmund Freud. Rev. ed. New York: Routledge.

Cavallaro, D. (2001). Critical and Cultural Theory: Thematic Variations. London & New York: The Athcone Press.

Eagleton, T. (2008). Literary Theory: An Introduction. Ann. Ed. Minnesota: UMP.

Erickson, E. (1959). Identity and the Life Cycle. New York: International University Press.

Erickson, E. (1963). Childhood and Society. London: W.W. Norton & Co Inc.

Ferber, M. (2007). A Dictionary of Literary Symbols. 2 nd ed. Cambridge: CUP.

Fink, B. (1995).The Lacanian Subject: Between Language and Jouissance. New Jersey: PUP.

Freud, S. (1900). The Interpretation of Dreams. (3 rd ed.) Trans. Abraham Arden Brill (1913). New York: Macmillan.

Freud, S. (1905). Three Essays on the Theory of Sexuality. Trans. James Strachey. (1962) New York: Basic Books. (Reprinted in 2011)

Golan, R. (2006). Loving Psychoanalysis: Looking at Culture with Freud and Lacan. London and New York: Karnac.

Grosz, E. (1998). Jacques Lacan: a Feminist introduction. London and NewYork: Routledge.

Guerin, L. et al. (2005). A Handbook of Critical Approaches to Literature. 5 th ed. New York: OUP.

Habib, R. (2005). A History of Literary Criticism: from Plato to the Present. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Jakobson, R. and Halle, M. (1956). Fundamentals of Language. Mouton: Co.‘s-Gravenhage.

Krishnaswamy and et al. (2004). Contemporary Literary Theory: a Student’s Companion. Macmillan: Macmillan India Ltd.

Lacan, J. (2005). The Symbolic, the Imagianary, and the Real. In On the Names-of-the-Father. Trans. Bruce Fink (2013). (pp. 1-52). Malden: Polity Press.

Lynch, P. (2004). African Mythology A to Z. New York: Facts on File Inc.

Manser, M. (2009). Dictionary of Allusions. New York: Facts on File Inc.

Mijolla-Mellor, S. (2005). Spliting of the Ego. In Alain Mijolla (ed.), International Dictionary of Psychoanalysis. Trans. Philip Beitchman, et al. Vol. 1 (pp. 1647). New York: Thomson Gale.

Ribas, D. (2005). Sadism. In Alain Mijolla (ed.), International Dictionary of Psychoanalysis. Trans. Philip Beitchman, et al. Vol. 1 (pp. 15151526). New York: Thomson Gale.

Roussillon, R. (2005). Reality Principle. In Alain Mijolla (ed.), International Dictionary of Pschoanalysis. Trans. Philip Beitchman, et al. Vol. 1 (pp. 1450) New York: Thomson Gale.

Smada, C. (2005). Fixation. In Alain Mijolla (ed.), International Dictionary of Psychoanalysis. Trans. Philip Beitchman, et al. Vol. 1 (pp. 588). New York: Thomson Gale.

Sullivan, S (2004). The Unconscious Life of Race: Freudian Resource for Critical Race Theory. In John Mills (ed.), Reading Freud: Psychoanalysis through Philolososphy (pp.195-218). New York: SUNP,

Thom, M. (2003). The Unconscious Structured as a Language. In Slavoj

Zizek (ed.), Jacques Lacan: Critical Evaluations in Cultural Theory. Vol. 1 (pp. 33-70) London and NewYork: Routledge.

Tyson, L. (2006). Critical Theory Today: a User-Friendly Guide. 2 ed. NewYork & London: Routledge.

Wellek, R. and Warren, A. (1949). Theory of Literature. New York: Harcourt, Brace And Company Inc.

Zakin, E. (2004). The ‘Alchemy of Identification’: Narcism, Melancholia, Feminity. In John Mills (ed.), Reading Freud: Psychoanalysis through Philosophy (pp. 77-102). New York: SUNP.

Published
2022-04-12
Section
Articles