በማስተማር ልምምድ ሂደት (during teaching practice) የፅብረቃ ክህሎት አላባዎች (elements of reflective skill) አጠቃቀም የክዋኔ ደረጃ ትንተና፡- በ3ኛ ዓመት የአማርኛ ቋንቋ እጩ መምህራን ተተኳሪነት

  • Assefa Woreta
  • Amera Seifu Bahir Dar University
  • Sefa Meka Bahir Dar University

Abstract

የዚህ ጥናት ዋና ዓላማ በማስተማር ልምምድ ሂደት የፅብረቃ ክህሎት አመላካች አላባዎች ክዋኔ በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ መመርመር ነው፡፡ ዓላማውን ለማሳካትም ዓይነታዊ ንጥል ጥናት ንድፍ (Qualitative Case Study Design) ተግባራዊ ተደርጓል፡፡ የጥናቱ ተሳታፊዎችም በደብረታቦር ከተማ በበጌምድር መምህራን ትምህርት ኮሌጅ በ2014 ዓ.ም በአፄ ቴዎድሮስ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በ5ኛ ክፍል ላይ የማስተማር ልምምዳቸውን ያካሄዱ አራት የ3ኛ ዓመት የአማርኛ ቋንቋ እጩ መምህራን ናቸው፡፡ ለጥናቱ በ5ኛ ክፍል ላይ ለማስተማር ልምምድ የተመደቡ እጩ መምህራን በዓላማ የእጣ ናሙና ተመርጠዋል፡፡ 5ኛ ክፍል በዓላማ የእጣ ናሙና የተመረጠበት ምክንያት ከ5ኛ-8ኛ ክፍል ለማስተማር ልምምድ ከተመደቡት እጩ መምህራን መካከል 5ኛ ክፍል ላይ የተመደቡት የተሻለ የቁጥር ብዛት (አራት) ያላቸው በመሆኑ በቂ መረጃ ለማግኘት ታስቦ ነው፡፡ መረጃዎቹም በምልከታ፣ በቃልመጠይቅ፣ በተተኳሪ ቡድን ውይይትና በሰነድ ፍተሻ ተሰብስበዋል፡፡ የተሰበሰቡት መረጃዎች በዓይነት በዓይነት ከተደራጁ በኋላም ከመሪ ጥያቄዎች አንፃር የተራኪ (Narrative Analysis) እና የንጥል አዋቃሪ (Cross-Case Analysis) ስልቶችን በማጣመር ተተንትነዋል፡፡ በትንተናው የተገኙ ውጤቶች እንደሚያመላክቱት፣ የጥናቱ ተሳታፊዎች የፅብረቃ ክህሎት አመላካች አላባዎች የአጠቃቀም ክዋኔ ዝቅተኛ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ በመሆኑም የመምህራን ትምህርት ኮሌጆች አላባዎቹ ለፅብረቃ ክህሎት እድገት ያላቸውን አወንታዊ ሚና በመረዳት በማስተማር ልምምድ ሂደት ለእጩ መምህራኑ ተገቢ ድጋፍና ክትትል ሊያደርጉ ይገባል፡፡
Published
2022-08-02
Section
Articles